Fuq din l-istabbiltà se nibnu ġejjieni sabiħ.

Ġejjieni sabiħ għax teżisti l-fiduċja f'pajjiżna. Għalhekk preżentajna l-ewwel minn ħamsa. Ħalli nkomplu fi triqitna flimkien.Lejn Għawdex u Malta aħjar.

“Meta twettaq ir-riformi dejjem se ssib sfidi kbar. Imma quddiem l-isfidi dejjem rebaħ il-kuraġġ li nagħmlu s-sewwa. Is-sewwa għax kull persuna għandha valur. Is-sewwa għax għandna fiduċja f’pajjiżna.” 

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela f’attività politika fil-Fgura fejn saħaq kif il-poplu Għawdxi u Malti kien kuraġġuż f’ħafna mir-riformi importanti li ġibna ‘l quddiem f’dan il-pajjiż. 

Huwa staqsa wkoll numru ta’ domandi dwar kif kull darba li Gvern Laburista ġab ‘il quddiem riformi maħsuba biex ineħħu l-istatus quo biex il-pajjiż jieħu ħsieb aħjar lil niesu, ħaddieħor iddemonizzahom. 

“Għiduli intom, jekk storikament tiftakrux imqar bidla soċjali waħda li ressaq ‘il quddiem il-moviment tagħna u li ma kinetx milqugħa b’kampanji ta’ biża’? Staqsu lilkom infuskom, tiftakrux bidla soċjali waħda li ma ġabitx flimkien il-forzi konservattivi u tal-Partit Nazzjonalista f’vuċi waħda jopponu dak li dejjem emmina li huwa sewwa?” 

Il-Prim Ministru semma numru ta’ riformi fejn l-istess nies opponew bl-istess sentiment. 

“Tiftakru kemm opponnew id-dritt li koppja, tkun ta’ liem orjentazzjoni tkun, tgħix l-imħabba tagħha fil-miftuħ billi tiżżewweġ? Għal darb’oħra qalulna li se nkissru l-familja. Li mhux se nħarbtu s-soċjeta’. Illum qed ngħixu f’pajjiż isbaħ fejn kulħadd għandu dritt jiċċelebra l-imħabba tiegħu… Imbagħad qalulna li se tispiċċa l-mothers day. Meta fehmna u tkellimna dwar kif ridna iktar familji li jinħabbu jkollhom iċ-ċans li jrabbu u jħobbu l-ulied, hi x’inhi  l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Illum nafu li riżultat ta’ hekk għandna iktar tfal kuntenti u li sabu familja. Ilkoll rajnihom dawn l-esperjenzi sbieħ… Saħansitra qalulna li se noqtlu t-trabi meta ħdimna biex inwellduhom. Meta daħħalna riforma daqstant importanti sabiex nibdew nagħlu l-IVF fl-isptarijiet tagħna.”

Robert Abela semma wkoll kif jifhem lil dawk li huma ġenwini fit-tħassib tagħhom. 

“Li qed ngħidu aħna huwa sempliċi – jekk omm, bintek, oħtok jew ħbieb tagħna ommijiet qegħdin f’periklu gravi waqt it-tqala, issalvalhom ħajjithom.  Mhux kapriċċ.  Mhux li xi ħadd jiddeċiedi waħdu li jittermina tqala. Li mara, omm prospettiva, ikollha tabib illi flimkien mal-familja jiddeċiedi favur omm li għandha saħħitha u ħajjitha f’periklu gravi.  Illum l-omm jew il-professjonist, jekk jieħdu deċiżjoni favur l-omm jistgħu jispiċċaw il-ħabs.” 

Il-Prim Ministru kien ċar ukoll dwar il-fatt li b’din l-emenda li qed titressaq, l-abort se jibqa’ projbit. “Mhux se nneħħu l-ebda klawsola li se twassal biex f’Malta, l-abort ikun dekriminalizzat. Jekk xi ħadd jgħidilkom mod ieħor, ma jkunx qed jgħid is-sewwa.” 

Din il-bidla hija nstigata mill-istess kuraġġ li wrejna dejjem bħala moviment li kull meta konna nafu li qegħdin fis-sewwa aġixxejna biex poġġejna l-bniedem fiċ-ċentu tal-ħidma tagħna. 

“Qed niddiskutu emenda waħda u waħda biss fil-Liġijiet ta’ Malta. Emenda għall-Kodiċi Kriminali, li żżomm l-abort kif inhu llum… illegali u li biha l-abort jibqa’ reat. Fl-istess ħin b’din l-emenda se nħarsu l-professjonisti li jaġixxu f’mument fejn saħħet l-omm jew ħajjitha tkun f’periklu gravi.

Minfejn nibet il-bżonn? 

“Il-każ li kellna dan is-sajf, tas-Sinjura Andre Prudente, kien dak li xegħel bozza. Kelli ċ-ċans nispjega għal iktar minn darba li f’dan il-każ, minn dak li aħna nfurmati, l-omm f’dak il-mument partikolari ma kinetx f’periklu għal ħajjitha, daqskemm ma dehritx li kienet vijabbli t-tqala.  

U allura iktar minn kollox dan kien il-każ li wassal biex insaqsu d-domandi, ta’ x’verament jiġri f’sitwazzjonijiet hekk.  Imma filwaqt li ħallejna f’idejn il-professjonisti mediċi, tlabna l-pariri kollha, inkluż legali. 

Fost oħrajn tlabna parir mingħand l-Avukat tal-Istat. 

U l-parir li tana kien ċar kristall. L-avukat tal-istat qal li l-prassi prevalenti li dejjem kellna fl-isptar Mater Dei ma kinetx imħarsa mil-liġi. 

Qalilna li f’ċirkostanzi bħal dawn għalkemm ma kellu ebda dubju mill-ġenwinità tat-tobba li jkollhom jieħdu dawn id-deċiżjonijiet u jagħmlu dawn l-interventi, hemm ċar ksur tal-Liġi tal-Abort ta’ pajjiżna.   

U qal iktar minn hekk. It-tieni parti tal-parir tiegħu kienet tgħid li jekk ikun hemm dan it-tip ta’ intervent biex tiġi salvata ħajjet l-omm u tintilef it-tarbija trid tinkiseb l-immunità mingħand l-Avukat Ġenerali. Mela bħala gvern għamilna mistoqsija ċara u kellna tweġiba ċara.”

Il-Prim Ministru kellu wkoll messaġġ ċar għal Kap tal-Oppożizzjoni wara d-diskors Parlamentari ta’ ftit jiem ilu. 

“Lill-Kap tal-Oppożizzjoni  ngħidlu għandek dritt ma naqblux.  Jekk trid tgħoġob lil min poġġik hemm affarik. Jekk trid tagħmel minn kollox biex issalva postok, għamel li trid. 

Imma tużax il-mara b’dak il-mod dispreġjattiv kif għamilt fil-parlament din il-ġimgħa.  Għax dan il-moviment li dejjem ħadem għal emanċipazzjoni tal-mara, se jkun hemm biex jiqaflek.  

Kont nippretendi ferm aħjar minn xi ħadd li bħali hu missier ta’ tifla !! 

U allura aħna se nibqgħu nżommu r-rispett f’dan id-dibattitu daqstant sensittiv.”

“Ir-riformi tant importanti li wettaqna u li qed inwettqu, qed iħallu r-riżultati.”

“Il-fatti juru li ma tgħaddix imqar ġimgħa waħda li ma nkunux mistiedna biex ninawguraw, inżuru jew nitkellmu dwar xi investiment ġdid. Din il-ġimgħa inawgurajna investiment ta’ tletin miljun ewro minn Teva Malta. Kienet esperjenza mill-isbaħ.” 

Dan l-investiment huwa katina ma investimenti oħra li qed iwasslu għal riżultati sbieħ għal pajjiżna. 

“Din il-ġimgħa kkonfermat li fl-ewwel disa’ xhur tas-sena kellna tkabbir ekonomiku b’saħħtu. 

Fl-ewwel disgħa xhur tal-2022 l-ekonomija Maltija kibret b’7.6%.

Ir-rata tat-tkabbir ekonomiku sa issa kienet terz aktar minn dik imbassra għal pajjiżna mill-Kummisjoni Ewropea.

Fl-ewwel disgħa xhur tas-sena l-konsum privat laħaq livell rekord ta’ 4.7 biljun ewro, nofs biljun aktar minn sena ilu.

L-esportazzjoni laħqet livell rekord ta’ 18.6 biljun ewro, biljun u nofs aktar minn sena ilu. 

U għalhekk meta naraw li pajjiżna jinsab b’saħħtu miexi ‘l quddiem, aħna nibqgħu nuru l-kuraġġ li nkunu l-partit tal-bidla.”

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ wieħed: 

“Ir-riformi mmexxuhom ‘il quddiem b’kuraġġ, bla ebda biża’ u b’entużjażmu għaliex għandna fiduċja f’pajjiżna. 

Iva nemmnu fis-saħħa tas-soċjetà tagħna li twettaq il-bidliet.  

Imma kif rajna maż-żmien meta twettaq ir-riformi dejjem se ssib sfidi kbar. 

Imma quddiem l-isfidi dejjem rebaħ il-kuraġġ li nagħmlu s-sewwa. 

Is-sewwa għax kull persuna għandha valur.  

Is-sewwa għax għandna fiduċja f’pajjiżna.”

“Quddiem l-isfidi dejjem rebaħ il-kuraġġ li nagħmlu s-sewwa.” – il-PM

“Meta twettaq ir-riformi dejjem se ssib sfidi kbar. Imma quddiem l-isfidi dejjem rebaħ il-kuraġġ li nagħmlu s-sewwa. Is-sewwa għax kull persuna għandha valur. Is-sewwa għax għandna fiduċja f’pajjiżna.”  Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela f’attività politika fil-Fgura fejn saħaq kif il-poplu Għawdxi u Malti kien kuraġġuż f’ħafna mir-riformi importanti li ġibna […]

aqra aktar

PQs

Ibgħat id-domanda parlamentari li tixtieq titressaq minn deputat tal-Partit Laburista.

Reġistru Elettorali

Biex tivvota trid tkun fir-reġistru elettorali. Iċċekja hawn jekk tinsabx fir-reġistru elettorali.

Media

Agħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista billi tgħafas hawn.

Statut

Il-Partit Laburista huwa regolat minn statut. Ara kopja tal-istatut billi tgħafas fuq il-link hawn taħt.

Għin

lill-Partit Laburista

Merchandise