Fuq din l-istabbiltà se nibnu ġejjieni sabiħ.

Ġejjieni sabiħ għax teżisti l-fiduċja f'pajjiżna. Għalhekk preżentajna l-ewwel minn ħamsa. Ħalli nkomplu fi triqitna flimkien.Lejn Għawdex u Malta aħjar.

“Il-fiduċja ġġib il-fiduċja. L-appoġġ iġib ir-riżultati. L-inċentivi jġibu t-tkabbir. Dik hi l-politika tagħna. Hekk kienet. Hekk għadha. Hekk se tibqa’.” 

Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela fl-Imġarr fejn saħaq kif l-aħħar jiem kienu xhieda ċara ta’ kemm ikollna raġun kull darba li nnisslu l-kuraġġ minflok il-qtigħ ta’ qalb. 

“Kemm nagħmlu sewwa li l-politika tad-dwejjaq nagħtuha l-ġenb. Proprju għax aħna realistiċi nemmnu f’pajjiżna, fil-familji u fin-negozji tagħna. Ir-realiżmu żgur ma jfissirx li dejjem tipprova ċċekken lil pajjiżek.  Jew li ma jkollokx fiduċja fil-kapaċita ta’ dan il-poplu. U għalhekk se tibqgħu ssibuna nqawulkom qalbkom għax dan pajjiż li għandu ħafna x’joffri. Hu x’inhu s-settur.”

Robert Abela sostna li din hija l-politika tal-Partit Laburista. Politika fejn tgħix u taħdem fost in-nies u dak il-messaġġ pożittiv li jingħad, tarah rifless fir-riżultati. 

“Kellna, per eżempju, din il-ġimgħa l-maġġoranza tan-negozji żgħar u medji li rrapportaw kif is-sena li għaddiet, anke jekk parti minnha kien għad hemm restrizzjonijiet, kienet bħal jew iktar b’saħħitha mis-sena ta’ qabel il-pandemija. Il-konferma ta’ dak li qalli sid ta’ ħanut ftit tal-ġimgħat ilu, meta qalli: Prim Ministru issa l-emfasi mhux iktar l-irkupru. Issa l-emfasi li nikbru iktar, għax l-irkupru bdejnih mal-mument li tneħħew ir-restrizzjonijiet. U r-riżultati mħabbra din il-ġimgħa fuq kollox jagħtuna iktar serħan il-moħħ ta’ kemm hi b’saħħitha l-politika li tgħin lin-nies.” 

Hawnhekk, il-Prim Ministru aċċena wkoll kemm kien kruċjali li l-Gvern investa fin-negozji żgħar u medji u ma qalilhomx kif kien iħobb jgħid il-Kap tal-Oppożizzjoni biex idaħħlu idhom fil-but u jħallsu kontijiet ogħla għax skontu mhux sostenibbli. 

“Minflok lin-negozji għednilhom, bħalma għidna lilkom kollha: ħallu f’idejn il-gvern jieħu ħsieb li ma terfgħux dan il-piż. Imbagħad intom ibqgħu aħdmu biex tibqgħu ddawru r-rota ekonomika ta’ dan il-pajjiż. U r-riżultat wera. Marru aħjar huma, mar aħjar il-pajjiż. Ibeżżgħu kemm ibeżżgħu, il-politika progressiva tagħna hija l-uniku waħda sostennibli. Għax meta tagħti l-fiduċja, din il-fiduċja tissarraf f’suċċess. Dak hu l-messaġġ tagħna. Fiduċja. Fiduċja. Fiduċja. U aħna ma nitkellmux biss. Aħna nieħdu miżuri li jwasslu għall-fiduċja.”

Dan wassal biex l-istħarriġ li tagħmel kull xahar il-Kummissjoni Ewropea fost il-familji u n-negozji joħroġ biċ-ċar li f’pajjiżna hawn fiduċja ferm aqwa mill-medja Ewropea. 

“Dawn ir-riżultati niksbuhom ukoll għax dan pajjiż bieżel. Dan pajjiż li għandu fi ħdanu nies ambizzjużi u xogħlna hu li dik l-ambizzjoni nħeġġuha u mhux infixkluha.”

Il-Prim Ministru semma wkoll kif din il-ġimgħa, il-kabinett approva biex imorru għal proċess Parlamentari, erba’ proġetti interessanti mis-settur privat. Proġetti li bihom kumpaniji differenti jridu saħħu jew itejbu l-operat tagħhom f’pajjiżna. 

“Xi jfisser dan? Ifisser opportunitajiet ta’ xogħol aħjar. Imma qed naraw ukoll li l-proġetti li jkollhom bżonn l-appoġġ tal-gvern ikunu wkoll proġetti li jikkunsidraw il-prijoritajiet li għandu l-pajjiż. Qed nitkellmu €173 miljun f’investiment u ‘l fuq minn 441 post tax-xogħol ġdid fl-erba’ snin li ġejjin. Dawn il-proġetti kollha, f’żoni differenti tal-pajjiż, se jsiru fuq art li hi diġa’ żviluppata jew disturbata. Fosthom uħud f’ art mitluqa, li se jagħtuha nifs ġdid. Saħansitra, hemm fejn kien hemm inkonvejnent għar-residenti u daħħalna kundizzjonijiet fil-ftehimiet biex innaqsuh.  Dan huwa sinjal b’saħħtu li s-settur privat għandu fiduċja fl-ekonomija ta’ pajjiżna u fil-programm ta’ ħidma ta’ dan il-Gvern. Dan hu sinjal b’saħħtu ta’ gvern li jrid tkabbir ekonomiku sostenibbli.”

Robert Abela qal ukoll kif f’Għawdex, is-sitwazzjoni hi b’saħħitha daqskemm Malta.  

“Il-ġimgħa għaddejt jum mill-isbaħ fost l-Għawdxin. F’Għawdex spjegajt, kif fl-aħħar tliet snin f’Għawdex biss, il-Malta Enterprise, per eżempju, għenet kważi elf negozju f’inizjattivi maħsuba biex isaħħu u jkabbru l-operat tagħhom. Ġie approvat mas-sittax-il miljun ewro f’investiment u ngħataw sbatax-il miljun ewro fi grants u krediti. Dak hu Għawdex mutur ekonomiku. Kif jista ma jkunx mutur ekonomiku meta aħna f’Għawdex, meta ntlaqat mill-pandemija, irdupjajna l-ispiża kapitali tal-Gvern. Magħna tafu fejn qegħdin. Nemmnu fikhom u naħdmu għalikom. Magħna ebda reġjun mhu se jitħalla jaqa’ lura. Bħalma m’hawn ebda ġenerazzjoni li se titħalla taqa’ wara oħra.”

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ favur tkabbir ekonomiku sostenibbli biex insostnu lin-nies. 

“Għal pajjiż isbaħ. 

Għal pajjiż iktar ġust. 

Għal pajjiż li ma jinsa’ lil ħadd. 

Dak ifisser il-Partit Laburista. Għalhekk intom timmilitaw fil-Partit Laburista. Għalhekk jien kburi li mmexxi lil dan il-partit. 

Fl-aħħar jiem mijiet żaru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, ġeddew is-sħubija jew issieħbu fil-partit laburista għall-ewwel darba. 

Agħmlu dan għax għandhom twemmin. 

It-twemmin tagħna li rridu nservu fil-politika biex inġibu bidla konkreta fil-ħajja tal-Għawdxin u tal-Maltin kollha. 

Fejn ninvestu fl-edukazzjoni ta’ wliedna, kif rajt fin-Nadur Għawdex. 

Fejn nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna, kif rajt f’Ħal Safi u s-Siġġiewi. 

Fejn noħolmu għal pajjiż isbaħ, kif esperjenzajt f’Kastilja maż-żgħażagħ.

Għal dan se nibqgħu naħdmu. 

U naslu għax għandna fiduċja f’pajjiżna.”

“Meta tagħti l-fiduċja, din il-fiduċja tissarraf f’suċċess.” – il-PM

“Il-fiduċja ġġib il-fiduċja. L-appoġġ iġib ir-riżultati. L-inċentivi jġibu t-tkabbir. Dik hi l-politika tagħna. Hekk kienet. Hekk għadha. Hekk se tibqa’.”  Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela fl-Imġarr fejn saħaq kif l-aħħar jiem kienu xhieda ċara ta’ kemm ikollna raġun kull darba li nnisslu l-kuraġġ minflok il-qtigħ ta’ qalb.  “Kemm nagħmlu […]

aqra aktar

PQs

Ibgħat id-domanda parlamentari li tixtieq titressaq minn deputat tal-Partit Laburista.

Reġistru Elettorali

Biex tivvota trid tkun fir-reġistru elettorali. Iċċekja hawn jekk tinsabx fir-reġistru elettorali.

Media

Agħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista billi tgħafas hawn.

Statut

Il-Partit Laburista huwa regolat minn statut. Ara kopja tal-istatut billi tgħafas fuq il-link hawn taħt.

Għin

lill-Partit Laburista

Merchandise