“Se nibqgħu naħdmu bis-saħħa biex nikkonvinċu li dan il-partit jista’ jibqa’ joffri viżjoni b’saħħitha li biha nagħtu qalbna għall-pajjiż.”

L-għażliet tax-xhur li ġejjin huma għażliet bejn min qed jippreżenta politika favur in-nies u l-paċi, u bejn min jindirizza l-kwistjonijiet li jkollu quddiemu b’populiżmu.

Tkellem dwar dan il-Prim Ministru Robert Abela quddiem folla kbira f’Bormla li nġabret biex tati l-appoġġ tagħha l-messaġġ tal-Partit Laburista.

Il-poplu hu msejjaħ li jgħażlu rappreżentanti li jippromwovu l-paċi u mhux il-gwerer u dawk huma r-rappreżentanti tal-Partit Laburista.

Il-poplu hu msejjaħ jgħażel rappreżentanti li jemmnu fl-għajnuna lin-nies u mhux l-awsterita u dawk huma r-rappreżentanti tal-partit laburista.

Il-poplu hu msejjaħ jgħażel rappreżentanti li jgħollu isem pajjiżna u mhux ikasbruh u dawk huma r-rappreżentanti tal-Partit Laburista.

“Intom tafu…il-prijoritajiet tal-Partit Laburista huma l-prijoritajiet tagħkom,” qal il-Prim Ministru li spjega tema tema.

“Minn Għawdex għal Malta, mill-oqsma soċjali għall-ekonomija, mit-tħaddim tal-kunsilli lokali għal liġijiet riformisti, mit-trejdjunjoniżmu għall-ambjent.” Dawn huma kollha ħiliet li l-Prim Ministru sostna kif jinsabu fit-tim ta’ kandidati b’saħħtu tal-Partit Laburista li qed iterraq it-toroq Għawdxin u Maltin u jwassal il-messaġġ favur Malta tagħna.

Min-naħa l-oħra, il-PM semma wkoll kif il-forzi tal-establishment, bi skop, qed jippruvaw idaħħlu l-apatija fost l-elettorat.

“Biex nieħdu d-deċizjonijiet kurraġġużi li nieħdu ta’ kuljum, għandna bżonnkom magħna. Għax ara ma taħsbux li dak li qed nagħmlu f’pajjiżna ma għandnix min, minn barra qed jipprova jwaqqafulna.  Għandna min lest li jwaqqaf il-progress li bih miexi pajjiżna. Għalhekk hemm bżonn li jkollna nies li jħobbu lil Malta jiddefendu l-avvanzi li qed naghmlu bħala pajjiż.Għax aħna ma aħniex partit li qiegħed hawn biex ikun sempliċiment fil-Gvern. Dan huwa moviment li qiegħed hawn biex jibdel lil Għawdex u lil Malta għall-aħjar.”

Tenna wkoll kif il-politika tfisser li l-valuri li nemmnu fihom, naħdmu għalihom ta’ kuljum. Il-Prim Ministru elenka numru ta’ fatturi li juru d-differenza bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni.

Il-Partit Laburista jemmen f’Ewropa li tgħin lin-nies. Ħaddieħor jemmen fl-awsterità.

Il-Partit Laburista jemmen li isem pajjiżek qatt m’għandek tkasbru barra minn Malta għax l-interess ta’ Malta l-ewwel u qabel kollox.

“Ir-risposta għal populiżmu trid tkun waħda – li tkun Gvern tan-nies. Għax din hi elezzjoni favur Malta u favur in-nies. U l-partit favur Malta u l-Maltin – huwa l-partit tagħna. Il-moviment tagħna.”

Inżommu mal-kelma tagħna

Din il-ġimgħa kellna prova ċara oħra. “Ħabbarna erba’ proġetti oħra li fuq art tal-gvern maħsuba għal investiment, se jsiru proġetti ta’ spazji miftuħa fil-qalba tal-komunità. L-ewwel proġetti; Ħal Kirkop, Ħal Luqa, San Ġiljan u Ħal Lija. Kien hemm min qalli taf x’valur fis-suq għandha dik l-art? U t-tweġiba tiegħi kienet ċara; aħna tajna kelma li nfasslu u nimplimentaw proġetti li jagħtu bilanċ ambjentali u dawn huma erba’ minnhom. Minflok 30 blokka appartamenti, għażilna li nagħmlu proġetti ta’ spazji miftuħa. Għax il-progress ekonomiku ma jiqafx, imma l-prijorità ambjentali wegħedniha u rridu nwettquha.”

Il-Prim Ministru semma wkoll li l-proċess miexi wkoll fil-proġett tal-art li minn dormitorju se tinqaleb għal spazju miftuħ. Mhux inqas fil-Kottonera u fiż-żmien li ġej se jsiru iżjed proġetti.

“Ħabbarna erba’ proġetti oħra li fuq art tal-gvern maħsuba għal investiment, se jsiru proġetti ta’ spazji miftuħa fil-qalba tal-komunità. L-ewwel proġetti; Ħal Kirkop, Ħal Luqa, San Ġiljan u Ħal Lija. Kien hemm min qalli taf x’valur fis-suq għandha dik l-art? U t-tweġiba tiegħi kienet ċara; aħna tajna kelma li nfasslu u nimplimentaw proġetti li jagħtu bilanċ ambjentali u dawn huma erba’ minnhom. Minflok 30 blokka appartamenti, għażilna li nagħmlu proġetti ta’ spazji miftuħa. Għax il-progress ekonomiku ma jieqafx, imma l-prijorità ambjentali wegħedniha u rridu nwettquha.”

Malta li tibqa’ ekonomikament b’saħħitha u ġusta. Niġbdu ħabel wieħed bħala tim Malta biex inkomplu nsaħħuha. 

PQs

Ibgħat id-domanda parlamentari li tixtieq titressaq minn deputat tal-Partit Laburista.

Reġistru Elettorali

Biex tivvota trid tkun fir-reġistru elettorali. Iċċekja hawn jekk tinsabx fir-reġistru elettorali.

Media

Agħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista billi tgħafas hawn.

Statut

Il-Partit Laburista huwa regolat minn statut. Ara kopja tal-istatut billi tgħafas fuq il-link hawn taħt.

Għin

lill-Partit Laburista

Merchandise